Disclaimer

Slagerij Spoelder BV., hierna te noemen Spoelder, verleent u hierbij toegang tot spoelder.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Spoelder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Spoelder spant zich in om de inhoud van spoelder.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op spoelder.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Spoelder.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Spoelder. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Spoelder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.